ORIO BAT

ORIO BAT

Nire Orio Hendaian dago

eta ez naiz itzuli

jakiteko balkoiek

gorriak izaten jarraitzen duten.

Nire Orio Hendaian dago

eta itzuli ez naizen arren

begiak itxita ere

asmatuko nuke joaten

Toki berera

hogeitazazpi bide ezberdinetatik iristen

ikasi genuen,

beti bizitza paraleloetan

Eta orain

gorputza gero eta hegorago doakidan neurrian

iparra tiraka ari zait

mapakoak eta estatuenak ez diren mugak

zeharkatu ditzadan

zeharkatu ditzagun